Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 8:13Etusivu > E-Progress > E-Progress OHJELMISTO > E4 Toteutussuunnitelma

E4 Toteutussuunnitelma

Henkilöstön johtaminen ja motivointi toiminnan tehokkuuden sekä kassavirran parantamiseksi

Progress E4 toteutussuunnitelmien avulla strategiset ja tilikausikohtaiset tavoitteet jalkautetaan käytäntöön. Työkalun avulla organisoit henkilöstön ja delegoit yrityksen liiketoimintatavoitteet vastuuhenkilöille.

Progress E4 tarjoaa valmiit työkalut henkilöstön kehitykseen, myyntiin, hankintaan, toiminnansuunnitteluun ja talouden kuukausitason seurantaan.

HENKILÖSTÖ: Organisaatio ja tiimit, henkilöstöbudjetointi, henkilöstöprosessi, kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset.
MYYNTI: Myyntibudjetointi, myyntitarjoukset, tilaukset, myynnin laatu.
HANKINTA: Hankintabudjetointi, hankintatarjouspyynnöt, hankintatilaukset, hankinnan laatu.
TOIMINTA: Toimintabudjetointi, toiminnansuunnittelu, toiminnan laatu.
TALOUS: Talousbudjetointi, talousprosessi, kassabudjetti ja –seuranta, rahoitus.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi