Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 9:03Etusivu > E-Progress > E-Progress VALMENNUS

E-Progress VALMENNUS

Progress- oppimisprosessi liiketoiminnan ymmärryksen kasvattajana

Progress- tuotteiden ja palveluiden tarkoituksena on luoda ja uudistaa yritysten liiketoiminnan kehittämiskulttuuria. Kehittyminen kumpuaa kiinnostuksesta ja innostuksesta oppia uusia asioita ja uteliaisuudesta ymmärtää asioiden merkitystä.

Progress-toimintamallin keskeisenä elementtinä on yhdessä oppiminen hyödyntäen semi-strukturoitua ryhmähaastattelua ja -keskustelua. Oppimisprosessia mentoroi ja fasilitoi Progress-asiantuntija, jonka tehtävänä on aktivoida kukin osallistuja tuomaan oma näkemyksensä käsiteltävästä aiheesta. Näin uudet ajatukset ja ideat otetaan mukaan laajempaan analysointiin ja luodaan uutta liiketoimintaa.
Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi