Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 9:02Etusivu > Asiakkuudenhallinta > Kilpailijatiedonhallinta

Kilpailijatiedonhallinta

Kilpailijatieto antaa tärkeää informaatiota siitä, miten liiketoimintaympäristön muut toimijat kehittävät ja muuttavat asetelmiaan. Kilpailijoilta on mahdollisuus oppia uusia asioita, mikäli havaittua ja kerättyä tietoa osataan analysoida ja hyödyntää. Määrätyissä tilanteissa kilpailijat voivat olla tärkeitä yhteistyökumppaneita esimerkiksi kapasiteetin lisääjinä tai jonkin osaamisen täydentäjinä.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi