Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 8:52Etusivu > Asiakkuudenhallinta > Myynti

Myynti

Myyntiprosessin tehtävänä on saada asiakas ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluja tavoitellulla hinnalla. Myyntiprosessi alkaa myyntitapahtuman valmistelulla ja päättyy sovitun tilauksen hyväksyttyyn toimitukseen. Myyntitapa ja –malli voivat vaihdella riippuen myytävästä sisällöstä ja kohteena olevasta asiakkaasta. Myyjän ammattitaito ja asiakkaan odotusarvojen ymmärtäminen ovat tärkeitä asioita onnnistuneelle myynnille. Myynnin on varmistuttava siitä, että asiakkaalle annetut lupaukset täyttyvät ja asiakassuhde vahvistuu.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi