Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 9:50Etusivu > Tuotantoprosessienhallinta > Laadunhallinta

Laadunhallinta

Laatuprosessin tehtävänä on taata yrityksen asiakkaalle toimitettavien tuotteiden tai palvelujen oikea laatu ja toimitusaika. Laadunhallinnan tavoitteena on välttää virheiden syntyminen suunnittelemalla ja kehittämällä arvoketjun kaikki osa-alueet ennakoimalla riskit. Nykypäivänä laatuprosessin painopiste onkin laadunsuunnittelussa eikä niinkään laaduntarkastuksessa. Laadunhallinta on kaikkea liiketoimintaatoimintaa läpileikkaava asia.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi