Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 10:17Etusivu > Tuotantoprosessienhallinta > Tuotanto

Tuotanto

Tuotannon tehtävänä on jalostaa, valmistaa, toteuttaa, kehittää tai palvella tavoitteena asiakkaalle toimitettavan arvon lisääminen. Yrityksen tuotanto voi käsittää tuotteisiin tai palveluun liittyvää toimintaa. Tuotanto voi tapahtua yrityksen omissa tai asiakkaan tiloissa. Tuotanto voi olla työvoimavaltaista, automatisoitua tai virtuaalista. Tuotanto voidaan myös ulkoistaa toiselle yritykselle tai asiakkaalle itselleen.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi