Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 9:55Etusivu > Tutkimus ja tuotekehitys > Tuotesuunnittelu

Tuotesuunnittelu

Tuotesuunnittelun tehtävänä on kehittää ja suunnitella yritykselle uusia tuotteita tai palveluja. Tuotesuunnittelu toteutetaan yrityksissä pääsääntöisesti projekteina, jolloin lähtötietoina on vaatimuserittely sisältäen tekniset, ympäristön, markkinoiden ja taloudelliset vaatimukset tuotteen raunaehdoiksi. Tuotesuunnittelu tehdään nykyään usein hyödyntäen tietotekniikkaa, jolloin suunittelutiedot siirtyvät digitaalisesti ideoinnista, muotoilusta, suunnittelusta, testauksesta ja tuotantosuunnittelusta aina valmistukseen saakka saumattomasti. Palveluiden tuotesuunnittelussa palvelusta laaditaan palvelukuvaus, mikä vastaa tuotteiden valmistamisen työohjetta. Tuote- ja palvelusuunnittelu voidaan toteuttaa monella erilaisella tavalla, mutta kummankin prosessin päävaiheissa on samankaltaisia sisältöjä.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi