Yri­tys­hal­lin­to
  Stra­te­gia
  Joh­ta­mi­nen
  Ta­lous­hal­lin­to
  Hen­ki­lös­tö­hal­lin­to
  Riskienhallinta ja vakuuttaminen
  Pro­jek­tin­hal­lin­ta
  Sopimushallinta (juridiikka)
  Tie­tä­myk­sen­hal­lin­ta
  Vien­ti
  Asiak­kuu­den­hal­lin­ta...
  Tuo­tan­top­ro­ses­sien­hal­lin­ta...
  Tutkimus ja tuotekehitys...
  Yri­ty­sinf­rast­ruk­tuu­ri...
Yrityshallinto > Johtaminen

Johtaminen

Johtamisprosessilla yritystä luotsataan strategian viitoittamien valintojen perusteella niihin tavoitteisiin, joita yrityksen johto ja omistajat ovat asettaneet. Johtamisprosessi kuvaa yrityksen johtamisjärjestelmää, niitä menetelmiä ja toimintatapoja, jotka ovat keskeisiä liiketoiminnan tavoitteisiin pääsemiseksi. Johtamismenetelmät ja -mallit voivat vaihdella riippuen yrityksen toimialasta, koosta tai organisaatiorakenteesta. Johtamisprosessiin liittyy keskeisesti johtajuus, missä kunkin johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet, persoonallisuus ja käyttäytymismallit muokkaavat vallitsevaa yrityskulttuuria.

Päivitetty 17.1.2012 - Tulostettava versio


E-Progress Oy


Puh +358 44 710 5340


HakoCMS
Makasiiniranta 6 A16 E-mail: jari.jarnstedt(at)e-progress.fi Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä
28100 PORI

www.e-progress.fi