Yri­tys­hal­lin­to
  Stra­te­gia
  Joh­ta­mi­nen
  Ta­lous­hal­lin­to
  Hen­ki­lös­tö­hal­lin­to
  Riskienhallinta ja vakuuttaminen
  Pro­jek­tin­hal­lin­ta
  Sopimushallinta (juridiikka)
  Tie­tä­myk­sen­hal­lin­ta
  Vien­ti
  Asiak­kuu­den­hal­lin­ta...
  Tuo­tan­top­ro­ses­sien­hal­lin­ta...
  Tutkimus ja tuotekehitys...
  Yri­ty­sinf­rast­ruk­tuu­ri...
Yrityshallinto > Projektinhallinta

Projektinhallinta

Projektinhallinta voi olla yrityksen liiketoimintamalli tai yrityksen sisäisen kehittämisen toimintamalli. Projektin tunnuspiirre on, että se toteutetaan määriteltynä ajanjaksona, sille budjetoidaan tietty resurssi ja sillä on mitattavissa oleva tavoite. Projektilla on siis alku ja loppu – projekti ei ole jatkuvaa ikuisuuteen kestävää toimintaa. Perinteisesti rakentaminen, tuotekehitys ja tutkimus ovat toimintoja, joita toteutetaan projektimallilla. Vaikka kukin projekti on sisällöllisesti aina erilainen, se muodostuu kuitenkin prosessivaiheiltaan samankaltaisista elementeistä.

Päivitetty 17.1.2012 - Tulostettava versio


E-Progress Oy


Puh +358 44 710 5340


HakoCMS
Makasiiniranta 6 A16 E-mail: jari.jarnstedt(at)e-progress.fi Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä
28100 PORI

www.e-progress.fi