Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 9:20Etusivu > Yrityshallinto > Projektinhallinta

Projektinhallinta

Projektinhallinta voi olla yrityksen liiketoimintamalli tai yrityksen sisäisen kehittämisen toimintamalli. Projektin tunnuspiirre on, että se toteutetaan määriteltynä ajanjaksona, sille budjetoidaan tietty resurssi ja sillä on mitattavissa oleva tavoite. Projektilla on siis alku ja loppu – projekti ei ole jatkuvaa ikuisuuteen kestävää toimintaa. Perinteisesti rakentaminen, tuotekehitys ja tutkimus ovat toimintoja, joita toteutetaan projektimallilla. Vaikka kukin projekti on sisällöllisesti aina erilainen, se muodostuu kuitenkin prosessivaiheiltaan samankaltaisista elementeistä.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi