Yri­tys­hal­lin­to
  Stra­te­gia
  Joh­ta­mi­nen
  Ta­lous­hal­lin­to
  Hen­ki­lös­tö­hal­lin­to
  Riskienhallinta ja vakuuttaminen
  Pro­jek­tin­hal­lin­ta
  Sopimushallinta (juridiikka)
  Tie­tä­myk­sen­hal­lin­ta
  Vien­ti
  Asiak­kuu­den­hal­lin­ta...
  Tuo­tan­top­ro­ses­sien­hal­lin­ta...
  Tutkimus ja tuotekehitys...
  Yri­ty­sinf­rast­ruk­tuu­ri...
Yrityshallinto > Riskienhallinta ja vakuuttaminen

Riskienhallinta ja vakuuttaminen

Riskienhallinta ja vakuuttamisen prosesseilla kartoitetaan niitä mahdollisia riskejä, joista yrityksen liiketoiminnalle voisi aiheutua suoraa tai välillistä vahinkoa. Tunnistetuille riskeille suunnitellaan varotoimenpiteet mahdollisten vahinkojen välttämiseksi tai syntyneiden vahinkojen minimoimiseksi.

Päivitetty 17.1.2012 - Tulostettava versio


E-Progress Oy


Puh +358 44 710 5340


HakoCMS
Makasiiniranta 6 A16 E-mail: jari.jarnstedt(at)e-progress.fi Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä
28100 PORI

www.e-progress.fi