Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 10:16Etusivu > Yrityshallinto > Riskienhallinta ja vakuuttaminen

Riskienhallinta ja vakuuttaminen

Riskienhallinta ja vakuuttamisen prosesseilla kartoitetaan niitä mahdollisia riskejä, joista yrityksen liiketoiminnalle voisi aiheutua suoraa tai välillistä vahinkoa. Tunnistetuille riskeille suunnitellaan varotoimenpiteet mahdollisten vahinkojen välttämiseksi tai syntyneiden vahinkojen minimoimiseksi.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi