Yri­tys­hal­lin­to
  Stra­te­gia
  Joh­ta­mi­nen
  Ta­lous­hal­lin­to
  Hen­ki­lös­tö­hal­lin­to
  Riskienhallinta ja vakuuttaminen
  Pro­jek­tin­hal­lin­ta
  Sopimushallinta (juridiikka)
  Tie­tä­myk­sen­hal­lin­ta
  Vien­ti
  Asiak­kuu­den­hal­lin­ta...
  Tuo­tan­top­ro­ses­sien­hal­lin­ta...
  Tutkimus ja tuotekehitys...
  Yri­ty­sinf­rast­ruk­tuu­ri...
Yrityshallinto > Sopimushallinta (juridiikka)

Sopimushallinta (juridiikka)

Sopimushallintaprosessissa määritellään, miten yrityksessä suunnitellaan, valmistellaan, neuvotellaan, laaditaan ja hallinnoidaan liiketoimintaan liittyviä sopimuksia. Yritystoiminnassa tehdään paljon hyvin erilaisia kirjallisia tai suullisia sitoumuksia. Yrityksen liiketoiminnan kannalta sopimusten sisältö, laillisuus ja voimassaolo voi olla hyvinkin merkittävä. Tuoteoikeuksien suojaus, työsopimukset, yhteistyösopimukset, vuokrasopimukset tai tilaukset ovat tyypillisiä juridisia asiakirjoja, joiden oikeellisuus mahdollisessa riitatilanteessa on merkitsevä dokumentti.

Päivitetty 17.1.2012 - Tulostettava versio


E-Progress Oy


Puh +358 44 710 5340


HakoCMS
Makasiiniranta 6 A16 E-mail: jari.jarnstedt(at)e-progress.fi Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä
28100 PORI

www.e-progress.fi