Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 8:20Etusivu > Yrityshallinto > Sopimushallinta (juridiikka)

Sopimushallinta (juridiikka)

Sopimushallintaprosessissa määritellään, miten yrityksessä suunnitellaan, valmistellaan, neuvotellaan, laaditaan ja hallinnoidaan liiketoimintaan liittyviä sopimuksia. Yritystoiminnassa tehdään paljon hyvin erilaisia kirjallisia tai suullisia sitoumuksia. Yrityksen liiketoiminnan kannalta sopimusten sisältö, laillisuus ja voimassaolo voi olla hyvinkin merkittävä. Tuoteoikeuksien suojaus, työsopimukset, yhteistyösopimukset, vuokrasopimukset tai tilaukset ovat tyypillisiä juridisia asiakirjoja, joiden oikeellisuus mahdollisessa riitatilanteessa on merkitsevä dokumentti.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi