Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 9:25Etusivu > Yrityshallinto > Taloushallinto

Taloushallinto

Taloushallinnon prosesseista saadulla tiedolla yritysjohto suunnittelee liiketoimintaa, arvioi toiminnan kannattavuutta ja tekee päätöksiä toimenpiteistä. Taloushallinnon tehtävänä on hyödyntää rahalliset resurssit mahdollisimman tehokkaasti yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi