Yri­tys­hal­lin­to
  Stra­te­gia
  Joh­ta­mi­nen
  Ta­lous­hal­lin­to
  Hen­ki­lös­tö­hal­lin­to
  Riskienhallinta ja vakuuttaminen
  Pro­jek­tin­hal­lin­ta
  Sopimushallinta (juridiikka)
  Tie­tä­myk­sen­hal­lin­ta
  Vien­ti
  Asiak­kuu­den­hal­lin­ta...
  Tuo­tan­top­ro­ses­sien­hal­lin­ta...
  Tutkimus ja tuotekehitys...
  Yri­ty­sinf­rast­ruk­tuu­ri...
Yrityshallinto > Tietämyksenhallinta

Tietämyksenhallinta

Tietämyksenhallinnassa määritellään, miten yrityksen liiketoimintaan liittyvää tietoa hankitaan, ylläpidetään, dokumentoidaan, jaetaan ja suojataan. Tiedon sisältö voi olla julkista tai salaista. Oikean ja tarvittavan tiedon tunnistaminen, jalostaminen ja välittäminen oikeille tahoille oikea-aikaisesti on se tehtävä, mitä tietämyksenhallintaprosessissa tehdään. Tieto voi olla uutinen, tilaus, reklamaatio, analyysi, muistio, kuva, piirustus, jne. Tietoa voidaan jakaa eri muodoissa ja eri paikoissa, kuten tietokoneella, postina, puhelimella, käytäväkeskusteluissa, infotauluilla, asiakaskeskusteluissa tai palavereissa.

Päivitetty 17.1.2012 - Tulostettava versio


E-Progress Oy


Puh +358 44 710 5340


HakoCMS
Makasiiniranta 6 A16 E-mail: jari.jarnstedt(at)e-progress.fi Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä
28100 PORI

www.e-progress.fi