Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 9:46Etusivu > Yrityshallinto > Tietämyksenhallinta

Tietämyksenhallinta

Tietämyksenhallinnassa määritellään, miten yrityksen liiketoimintaan liittyvää tietoa hankitaan, ylläpidetään, dokumentoidaan, jaetaan ja suojataan. Tiedon sisältö voi olla julkista tai salaista. Oikean ja tarvittavan tiedon tunnistaminen, jalostaminen ja välittäminen oikeille tahoille oikea-aikaisesti on se tehtävä, mitä tietämyksenhallintaprosessissa tehdään. Tieto voi olla uutinen, tilaus, reklamaatio, analyysi, muistio, kuva, piirustus, jne. Tietoa voidaan jakaa eri muodoissa ja eri paikoissa, kuten tietokoneella, postina, puhelimella, käytäväkeskusteluissa, infotauluilla, asiakaskeskusteluissa tai palavereissa.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi