Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 9:33Etusivu > Yritysinfrastruktuuri

Yritysinfrastruktuuri

Infrastruktuuri sisältää liiketoimintaprosessit, joilla yritys hankkii uusia resursseja, laitteita, testausympäristöjä, teknologiaa tai tiloja tuotantoedellytyksiensä parantamiseksi. Yritysten kehittynyt infrastruktuuri luo mahdollisuuksia kilpailukyvyn kehittämiseen. Mikäli suuria investointeja vaativia rakenteita voidaan hankkia yhteiskäyttöön, saattaa se olla yksittäiselle yritykselle kilpailuetutekijä. Yrityksen kannalta tärkeää on, millä liiketoimintaprosesseilla se on mukana infrastruktuurin hankinnassa.
»Tila- ja laitehankinta
»Yhteistyökumppanien hankinta
»Teknologian hankinta

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi