Tämä sivu on tulostettu eProgress-sivustolta perjantaina 3.12.2021 klo 9:25Etusivu > Yritysinfrastruktuuri > Yhteistyökumppanien hankinta

Yhteistyökumppanien hankinta

Yhteistyökumppaneiden kanssa investoidaan pitkäjänteisesti yhteisiin liiketoimintaprosesseihin ja toisiaan tukevaan osaamiseen. Siksi yhteistyökumppanien hankintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Yhteistyökumppanuuden syntymisen perustana on avoimuus ja luottamus toistensa tekemiseen. Yritysten liiketoiminnan kannalta molempien osapuolien tulee ymmärtää yhteistyön mahdollistamat hyödyt. Yhteistyökumppanuuden laajentaminen monitahoiseksi kumppanuudeksi muodostaa yhteistyöverkostoja.

Pohjoisranta 11 D, 28101 PORI • puh. +359 44 710 5340 • etunimi.sukunimi@prizz.fi