» Johtoryhmän valmennus
» Progress- työkalukoulutus
E-Progress > Johtoryhmän valmennus
« Edellinen | Seuraava »

Johtoryhmän valmennus

Hallitus- ja johtoryhmätyöstä yrityksen menestyksen tekijä

Valmennusohjelmalla annetaan yrityksen avainhenkilöille valmiuksia johtaa yritystä ja hyödyntää entistä tehokkaammin johtoryhmää asetettujen tavoitteiden toteutuksessa. Valmennuksen läpikäynyt johtaja saa itselleen työkaluja johtamisprosessien toteutukseen. Näiden työkalujen avulla johtoryhmä rakentaa yhteistyössä yrityksen tarpeeseen ja kulttuuriin sopivan johtamisen vuosikellon ja johtamisjärjestelmän.

Tavoitteena on valmentaa ja opastaa aloittelevan tai olemassa olevan yrityksen avainhenkilöitä laatimaan liiketoimintaidean tai -ajatuksen pohjalta rakentuva strategia, liiketoimintamalli, liiketoiminnan kehittämissuunnitelmat sekä jalkauttaa ne liiketoiminnan operatiiviseen toteuttamiseen.

Kantavana teemana kaikessa tekemisessä on luoda avainhenkilöille ymmärrys ja oivallus liiketoiminnan kehittämisestä ja saada yrityksen avainhenkilöt johtamaan liiketoimintaa tavoitteellisesti. Valmennusohjelma parantaa johtoryhmän osaamista viestiä päätöksistä omalle henkilöstölle ja selkiyttää ulkoista viestintää. Johtamisprosessien ymmärtäminen vähentää turhaa raportointia ja tehostaa resurssien käyttöä oikeisiin asioihin.

Johtamissuunnitelmien laatimiseen käytetään Progress-järjestelmää, mihin jokainen valmennusohjelmaan osallistuja saa omat käyttäjätunnukset. Progress-käyttölisenssi on valmennettavien käytössä valmennusohjelman ajan. Progress-lisenssin voi hankkia vakituiseen käyttöön valmennuksen jälkeen.

Valmennusohjelman sisällöt ja aikataulut

Koko ohjelma on jaksotettu osakokonaisuuksiin, mikä muodostuu valmennuksesta (13 päivää) ja johtamisen sparrauksesta (10 päivää). Valmennettavat saavat todellisia yrityksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä toteutettavaksi valmennusjakson aikana. Kaikki työt dokumentoidaan Progress-järjestelmään.

Valmennusohjelman kokonaiskesto on 24kk.

Päivitetty 3.11.2016 - Tulostettava versio


E-Progress Oy


Puh +358 44 710 5340


HakoCMS
Peittaajankatu 4, 28100 Pori E-mail: jari.jarnstedt(at)e-progress.fi Lisätietoa sivuston evästekäytännöstä
28100 PORI

www.e-progress.fi